ÇİN KRALINA AİT 2000 YILLIK HAZİNE BULUNDU!

2016-02-14 16:03:00
ÇİN KRALINA AİT 2000 YILLIK HAZİNE BULUNDU! | görsel 1

Çinli arkeologlar 2.000 bin yıllık Çin hanedanının    hazinesini buldu Devamı

Şamanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 13 Şey

2016-02-14 15:57:00
Şamanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 13 Şey | görsel 1
Şamanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 13 Şey | görsel 2
Şamanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 13 Şey | görsel 3
Şamanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 13 Şey | görsel 4
Şamanlar Hakkında Bilmeniz Gereken 13 Şey | görsel 5

1. Şaman kelimesi Tunguzca kökenlidir ve Rus bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu kullanılmaya başlamıştır.   2. Şamanlar; ruhlar, tanrılar ve insanlar arasında bağlantı kuran din adamlarıydı. Ayrıca hastalıklara çare bulmak, verilen kurbanları yer ve gök tanrılarına ulaştırmak, çeşitli dinsel törenler düzenlemek, insanları kötü ruhlardan korumak, fal bakıp gelecekten haber vermek gibi işlerle de ilgileniyorlardı.   3. İlk ve en etkili şamanlar kadınlardan oluşuyordu. Ancak daha sonra erkekler bu işte baskın rol oynamaya başladılar.   4. Şaman olan birinin soyunda başka bir şaman olması gerekir. Ancak nadiren de olsa soylarında şaman olmayanlar arasında seçildiği de görülmüştür.   5. Şamanın kolayca trans haline geçebilecek karaktere sahip olması gerekir. Bu nedenle şamanlar genellikle toplumdan soyut olarak yaşayan kişiler arasından çıkar.   6. Şamanlık belirtileri genelde ergenliğe geçiş evresinde görülür. Gerçek üstü varlıklar görme, sık baş dönmesi, ruhsal ve bedensel acılara maruz kalma, sinirli olma, insanlarda kendini soyutlama, sürekli düşünceli bir tavır gibi davranış biçimleri şaman olacak kişide gözlenen belirtilerdir.   7. Ancak sadece bu özellikleri taşıyanların şaman olmaz. Şaman olabilmek için belirli bir bilgi birikimi ve eğitimin de olması gerekir. Şaman olmaya aday olanlar şaman olmadan önce bir takım eğitimlerden geçirilirler.   8. Çok yaygın olmamakla birlikte, dünyanın çeşitli bölgelerinde şamanların, trans haline geçebilmeleri için uyuşturucu bitki ya da ilaçları kullandığı g&oum... Devamı

DOĞU TÜRKİSTAN ; TÜRK-İSLAM UYGURLAĞININ BEŞİĞİDİR

2016-02-14 15:42:00
DOĞU TÜRKİSTAN ; TÜRK-İSLAM UYGURLAĞININ BEŞİĞİDİR | görsel 1

  Doğu Türkistan,Türk İslam kültür ve medeniyetinin beşiği olduğuç kadar,  aynı zamanda dünya medeniyeti için çok önem arzetmektedir. Doğu Türkistan’da şimdiye kadar  açığa çıkarılmasına izin verilmeyen büyük ve yüksek bir medeniyetin var olduğundan bahsedilir. Kıruvan Mumyası,son yıllarda Teklemakan  çölünün binlerce yıl öncesinde kumların altına gömülmüş eski ören yerlerinde bulunan mumyalar ve çeşitli objeler bu görüşlerin doğruluğunu güçlendirmektedir.  Bir kaç ay evvel Tekelemakan kumluğunda bulunan bir kadın mumyasının yanında bir   kutu bulunmuştur. Bu mumya ve kutunun M.O.4 bin yılın öncesine ait olduğu tesbit edilmiş ve açıklanmıştır. Bu kutunun içinde bulunan madde ise, kokulu bir kadın makyaj  kozmetiğidir.Bu maddeyi 6 bin yıl önceki ecdatlarımız süslenmek için kullanmışlardır. Ayrıca,3 bin 500 yıl öncesine ait bir çizme de bulunan eşyalar arasındadır.Bütün bu buluntuların bilim  dünyasına açıklanmasına İşgalcı Çin izin vermemektedir.Çünkü,bunlar açıklandığında kendi iddialarının yanı Han Çinli’lerinin 5 bir yıllık kültür tarihi arka planda kalacaktır. 1920’lı yıllarda Tekmlemakan’i ziyaret eden Amerikalı Bilim Tarihçisi ve Arkeologu W.Morgan Tarım medeniyeti ile ilgili şu  tarihi açıklamayı yapmıştır ; ” DÜNYA MEDENİYETİNİN ANAHTARI,DOĞU TÜRKİSTAN’İN TEKLEMAKAN ÇÖLÜNDÜ SAKLIDIR.nE ZAMANKİ BU ANAHTAR BULUNUR, OZAMAN DÜNYA MEDENİYETİNİN SIRRI YENİDEN ÇÖZÜLECEK VE TARİH YENİDEN YAZILACAKTIR.” Yücel TANAY Türkistan toprakları ister Batı ,ister Doğu olsun buranın Kadim Türk yurdu ... Devamı

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTANDAN VAZ GEÇEMEMESININ NEDENİ, ZENGİNLİK

2016-02-14 15:37:00
ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTANDAN VAZ GEÇEMEMESININ NEDENİ, ZENGİNLİK | görsel 1
ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTANDAN VAZ GEÇEMEMESININ NEDENİ, ZENGİNLİK | görsel 2
ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTANDAN VAZ GEÇEMEMESININ NEDENİ, ZENGİNLİK | görsel 3

  Haritaya bakarsak genel coğrafya bilgisine sahip bir kişi, Çin’in Doğu Türkistan konusundaki ısrarını anlamakta hiç zorlanmayacaktır. Bilindiği gibi coğrafi olarak Çin’in Batı ile iletişiminin arasında iki önemli engel vardır: Birincisi 5000 km uzunluğundaki dev Taklamakan Çölü, ikincisi de Çin sınırını boydan boya kaplayan Çin Seddi olduğunu anlar. Çin’in Doğu Türkistan’dan gazgeçmemesinin bir diğer nedeni ise,ülkede son yılılarda bulunan çok zengin yer altı kaynaklarıdır. 400 milyon Çinli Doğu Türkistan’dan elde edilen doğal gaz ile müreffeh bir hayat yaşadığı açıkılanmıştır.   Yücel TANAY Doğu Türkistan ise Çin’in, çölün ilerisinde ve setin arkasında kalan tek toprağıdır ve bu yönüyle Çin’in Batıya açılan penceresi konumundadır. Coğrafi konumun siyaset üzerindeki etkisi ve coğrafi olarak avantajlı bölgelerin stratejik olarak da avantajlı olmaları gerçeği, Doğu Türkistan’ı Çin için vazgeçilmez hale getirmektedir. Bu nedenle Çin, işgal ettiği Doğu Türkistan topraklarından çekilmek ve burada bağımsız bir devlet kurulmasına izin vermek yerine, baskı ve şiddetle yerli halka işgali kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bir yandan da haber alma ve iletişim özgürlüğü de dahil olmak üzere her türlü özgürlüğü ortadan kaldırıp, Doğu Türkistan’ı kapalı bir kutu haline getirerek, bölgeyi mümkün olduğunca dünya gündeminden uzak tutmaktadır. Çin’in en batı noktasını oluşturan bu topraklar, Soğuk Savaş döneminde Çin tarafından, Sovyet tehdidine karşı tampon bölge olarak kullanılmıştır. Bu yönüyle Çin’in söz konusu t... Devamı

SÖZDE ULUSALCILARIN PYD-PKK DESTEKÇİSİ DOSTU RUSYA

2016-02-14 15:06:00
SÖZDE ULUSALCILARIN PYD-PKK DESTEKÇİSİ DOSTU RUSYA | görsel 1
SÖZDE ULUSALCILARIN PYD-PKK DESTEKÇİSİ DOSTU RUSYA | görsel 2
SÖZDE ULUSALCILARIN PYD-PKK DESTEKÇİSİ DOSTU RUSYA | görsel 3

Rusya'nın, PKK terör örgütüne desteği yeni değil, PKK-PYD terör örgütü Rusyada terör listesinde değil,Rusya ,Türkiye'ye karşı Kürt ayrılıkçı hareketini her zaman destekledi.PKK’nin Suriye kolu PYD Moskovada temsilcilik açtı,açılışa Kürdistan Bölgesi Moskova Temsilcisi Aso Talabani, Rojava Kürdistanı Dışilişkiler Sorumlusu Sinem Muhammed, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Rusya Liberal Partisi Başkanı Vladimir Volfoviç Jirinovski ve Rus Ermeni Birliği Organizasyonu Başkanı Navoyan Yuri Ludvigoviç katıldı. Rusyayla, Avrasya birliği kurma peşinde koşan Türkiyedeki ahmakların aklından zoru vardır. Ya hiç birşey bilmiyorlar, ya da bilmek istemiyorlar. Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ toprakları, Rusların da desteği ile Ermenistan’ın elinde bugün ve Ermenistan’ın Rusya’dan izin almadan Karabağ’da adım atmadığı da herkesçe bilinmektedir. Avrasyacı-Rusçu kesimler. Kürtçü geçmişlerine bakmadan, sözde bir PKK karşıtlığına soyunmuş olan bu iki kesim; bir taraftan “Kürdistan” ve onun Akdeniz’e çıkışı olarak tasarlanan “Rojava”ya karşı çıkar görünmekteler. Rusya’da yıllardır, PKK’nın Moskova’da resmi temsilciliği vardır. Yani Rusya aslında PKK’nın yıllardır hamisidir. Bugün PYD’nin himayesine neden soyunmasın ki? Rusyanın Kürt sevgisinin tarihi çok eskilere gider. PKK ile birlikte ortaya çıkmadı. “Kürdistan bir Rus projesidir” tezini daha doğru bir hale getirmek için buna Kürtçülüğün ve Kürt’ün de tarih sahnesine Rus projesi olarak çıktığını eklemek gerekir. Aslında kürdolojinin babası Ruslardır. 1800’lerin başında ortada Kürt diye bir etnik grup y... Devamı