EMPERYALİZMİN UŞAKLARI KÜRTLER NEYİN SAVAŞINI VERİYOR?

2016-02-28 18:53:00
EMPERYALİZMİN UŞAKLARI KÜRTLER NEYİN SAVAŞINI VERİYOR? |  görsel 1
EMPERYALİZMİN UŞAKLARI KÜRTLER NEYİN SAVAŞINI VERİYOR? |  görsel 2

Kürt milliyetçiliğinin yüzyıllık tarihinde emperyalizme tek bir eylem var mı? Hadi eylemden vazgeçelim, Kürt milliyetçiliğinin tarihinde emperyalizme karşı tek bir duruş, tek bir tavır var mı ? yoktur.Kürt ayrılıkçılığının tarihi daima emperyalizme uşaklık tarihidir. Kürt tarihi, emperyalizmle işbirliği tarihidir. Anadoluyu silahla işgal edemeyeceğini anlayınca emperyalist güçler tarihe başvurarak söylem değiştirdi. Kurtuluş savaşından önce Türklerin aşağı ırk olduğunu söyleyen emperyalist devletler bu kez ise Türklerin barbar ve ırkçı olduğunu ve kendisinden olmayan tüm halkları asimile edip katliamlarla yok ettiği propagandasını yaymışlardır. Osmanlı imparatorluğu döneminde emperyalistlerin desteğiyle çıkan Kürt isyanları şunlardır.:   1. Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı (1806-1808, Süleymaniye) 2. Babanzade Ahmet Paşa İsyanı (1812, Süleymaniye) 3. Zaza Aşiretleri İsyanı (1818-1820, Dersim) 4. Revaduz Yezidi İsyanı (1830-1833, Hakkari ve çevresi) 5. Mir Muhammet İsyanı (1832-1833, Soran) 6. Kör Mehmet Paşa İsyanı (1830-1833, Erbil, Musul, Şirvan) 7. Garzan İsyanı (1839, Diyarbakır) 8. Bedirhan Bey İsyanı (1843-1847, Hakkari ve çevresi) 9. Yezdan İzzettin Şer İsyanı (1855, Bitlis) 10. Bedirhan Osman Paşa İsyanı (1877-1878, Cizre ve Midyat) 11. Şeyh Ubeydullah İsyanı (1880, Hakkari, Şemdinli) 12. Emin Ali Bedirhan İsyanı (1889, Erzincan) 13. Bedirhani Halil ve Ali Remo İsyanı (1912, Mardin) 14. Molla Selim ve Şeyh Şehabettin İsyanı (1913-1914, Bitlis) İlk Kürd ayaklanmalarında modern kürdolojinin kurulduğu yer olan Rus emperyalizminin büyük desteği vardır.Rusların Kürd aşiretlerle ilişkisi 1805 yıllarına kadar inmektedir. 1805 yılında Kürt aşiretleriyle temas kuran Ruslar 1828-1829 ve 1853-1858 Osmanlı... Devamı

Kuantum ve NLP Swish Tekniği ile Geçmişi Çökertme ve Affetme

2016-02-26 16:54:00
Kuantum ve NLP Swish Tekniği ile Geçmişi Çökertme ve Affetme |  görsel 1
Kuantum ve NLP Swish Tekniği ile Geçmişi Çökertme ve Affetme |  görsel 2

Geçmişin yükünden ve bize attığı olumsuz enerji kancalarından kurtulma ve affetme..  Hepimizin zihninden günde ortalama 60000-90000 arasında düşünce geçer .Bu düşünceler zihnimize kuantum birleşik alanından düşse de konusunu bilinçaltımızdaki inançlarımız ,düşüncelerimiz,korkularımız belirler. Bilinçaltında bir çok korku ve olumsuz inanç besleyen insanların zihnine pozitif düşünce ve imge düşmesi de zorlaşır.Bu nedenle geçmişte bize bu olumsuz inanç ve korkuları yaşatan olayları bulmak ve onları temizlemek zorundayız.Burada temizlemeye çalıştığımız olayın kendisi değil “duygusudur”.. Örneğin geçmişinizde insanlara ve hatta hayata güveninizi sarsan yokeden çok kötü bir anınız ,hayalkırıklığınız var.İşte bu bu olayın sizde bıraktığı izi silmezseniz, bir çok defalar önünüze farklı dekor ve oyuncularla çıkıp aynı duyguları yaşatmaya devam eder ve her defasında biraz daha bu duyguyu kökleştirir . Güven korkunuz olduğu için evrene güvensizlik duygunuzu yayacak ve size tam da bu korkunuzu yaşatacak deneyimleri çekmeye devam edecektir.Siz de bir kez daha haklı çıkmanın gururunu en acı biçimde yaşamaya devam edeceksiniz. Örneğin ; “Ben biliyordum bu adama/ kadına güvenilmeyeceğini..” “Hayatta kimseye güvenmemem gerektiğini bir kez daha anlamış oldum”. Peki bu anıların izlerini nasıl sileriz ?  Burada bilinçaltının gerçek olanla olmayanı ayırt edememe özelliğinden faydalanıyoruz.İlkönce bize o kötü duyguyu yaşatan olaya gidiyor ve yerine çok canlı biçimde yenisini koyuyoruz . Yeniyi o kadar canlı ve gerçekçi koyuyoruz ki bilinçaltımız ilkönce eskiyi nötr... Devamı

PYD’NİN MÜTEFFİKİ RUSYA KÜRDOLOJİNİN KURULDUĞU YER

2016-02-24 16:50:00
PYD’NİN MÜTEFFİKİ RUSYA KÜRDOLOJİNİN KURULDUĞU YER |  görsel 1

Dünya'da ilk "Kürdoloji" Enstitüsü'nün Rusya 'da açıldığını da dikkate alırsak Rusya'nın Suriye'deki doğal müttefiki PYD olacaktır... Bugün, Türkiyede bazı sözde ulusalcılar Rus Avrasyacılığı masalıyla avunurken,Rusya Suriyenin kuzeyinde ABD ile birlikte Sözde Kürdistanın Suriye ayağını kurmak için savaşıyor. Tam 150 yıldır Batı emperyalizmi ve Rusya bütün güçleri ile, bir Kürt ulusu ve Kürdistan yaratmak için çalışıyor. Bu süreç bugün de devam ediyor. Türklüğe vurulacak son darbe için, Türkleri Anadolu'dan atmak için çalışıyorlar. Ruslar, Kürdoloji çalışmalarını bir Türk imparatorluğu olan Osmanlı imparatorluğunu parçalayarak Fırat boylarına Rus-Kazaklar ile Mujikleri yerleştirmek yani bu bölgeleri Kırım boyları, Kurban bölgesi ve Karadeniz’in doğusu gibi Ruslaştırarak, İskenderun ve Basra Körfezi’ne çıkmak için başlatılar. Rus Çarlığında Türk kökenli milyonlarca halk yaşıyordu,Rusya Türkçülüğü,Turancılığı ateşleyen Türkoloji çalışmalarından ürktüğü için, Kürdoloji çalışmalarına başladı.   Sözde Kürdoloji, Kürt dili, edebiyatı, tarihi, etnografyası gibi Kürtlere ve yaşadıkları coğrafyaya dair araştırma ve çalışmaları kapsar. Kimi zaman bu terim yerine, "Kürt incelemeleri" ifadesi de kullanılmaktadır. Uluslararası düzeyde ve akademik çalışmalarda Kürdoloji olarak kullanılan bu kavram (Fransızca Kurdologie, İng. Kurdology, İt. Curdologia, Hol. Coerdologi) Yaşamının yirmi yılını Musul ve Amadiye’de Kürtler arasında geçiren Garzoni aslına bir Hristiyan misyonerdi amacı bu bölgede Kürtler arasında Hristiyan... Devamı

RUS KUKLASI İRAN BÖLÜNMELİDİR

2016-02-20 14:12:00
RUS KUKLASI İRAN BÖLÜNMELİDİR |  görsel 1

İran’da Anayasa ile resmen tanınmış ve hukuksal bir statüye sokulmuş tek azınlık grubu olarak gayrimüslimlerden Ermeniler ile Anadilde eğitim Kürtçe TV ve basın yayın hakkı bulanan Kürtlerdir. İran’daki en büyük etnik azınlığı oluşturan Azeriler, 35 ila 45 milyon arasında değişen nüfuslarıyla (toplam İran nüfusunun %48i) Farslardan daha fazla nüfusa sahip olup ülkenin en kalabalık topluluklarından biri olmasına rağmen.Azerbaycan Türklerinin İranda ne anadilde eğitim,ne basın yayın hakkı gibi hiç bir hakları yoktur.Diğer Türk nüfuslarıyla birlikte ülke Nüfusuında çoğunluğu Türkler oluşturur. Ermeniler: gayrimüslimler içerisinde en fazla nüfusa sahip olan grup Ermenilerdir. Ġran İslam Devrimi (1979) öncesi sayıları 300.000 olan Ermenilerin bugün İran’daki nüfusları 150.000 kadardır. Sayının bu denli düğmesinde Devrim’in ardından İran’daki okullarda kız-erkek ayrı eğitim yapılması zorunluluğunun getirilmesi ve seküler bir anlayışa sahip olan Ermeniler’in bunu kabul etmeyerek ülkeyi terk etmiş olmaları büyük bir etkendir . İran’ın çeşitli bölgelerine yayılmış olan Ermeniler günümüzde özellikle Isfahan, Tahran ve Tebriz’de yoğunlaşmışlardır. Ülkenin en aktif topluluğu olarak kabul edilen Ermeniler eğitime büyük önem verdiklerinden bulundukları yerlerin genelde ilk doktorları olarak ün yapmışlardır. Günümüzde birçok azınlık hakkından rahatça yararlanan Ermenilerin İran’da halen açık olan toplam 200 Grigoryan Kilisesi ve 29 özel okulu bulunmaktadır. Rahat bir biçimde Ermenistan’a seyahat etme ve ticaret yapma hakkı olan Ermeniler ayrıca kendi dillerinde ve alfabelerinde her türlü basın-yayın hizmetinde bulunabilmektedirler. içki kul... Devamı