İŞGAL ALTINDAKİ ŞUURLAR-1 25.KARE

2011-09-22 18:06:00

Teknoloji akıl almaz bir hızla ilerlemekte. Ve bu ilerleyiş, insanlığın zirvesine çıkışın değil, iki ayaklı zeki canavarların medeniyetine sürüklenmemize sebeb oluyor. Bu süreç dahilinde, ilerlemeyi kontrol eden efendiler ve aynı efendilerin çağdaş kölesi insanlık!.. Efendiler'in teknoloji aşkı; insanın saç telinden tutun da derisine varıncaya kadar, tıpkı bir çiftlik hayvanı gibi kullanılması üzerine dayalıdır. Zira,insanlık; onlar için, "Rab tarafından,kendilerine hizmet için yaratılmış varlıklar"dır.Kabalaistik öğretinin şekillendirdiği bu zihniyet, Rönesans ve Fransız İhtilali ile birlikte dünyaya yayılan bir virüs ve nihayet milenyum çağında insan şuurunu bile kontrol altına alabilecek kadar etkili bir ideoloji haline gelmiştir.   İşte, dünya hakimiyetlerinin devamı için insan şuurunu kontrol etmeyi başaran bu zihniyetin, bunu başarmak için kullandığı metodlardan biri olan "SUBLİMİNAL MESAJ" dan bahsedeceğim sizlere.   ... Şuur altını etkilemeyi hedefleyen mesajlara "subliminal mesajlar" adı verilir. Kişinin şuur altına subliminal mesaj göndermenin pek çok yolu vardır.Bunlardan en çok kullanılanları: 1. Dijital ses dosyalarına gizlenen işitsel yolları. 2. Gözle algılanamayacak kadar kısa süreyle ve sık patlayan flaşlar halinde sinema ya da tv görüntüsü şeklinde şuur-altına itilen 25. kareler.   3. Reklam afişleri, logoları ve benzeri görsel malzemenin içine saklanmış şekil, kelime ve rakamlar. Bu yöntem; bir ürünün reklâmını yapmaktan, bir inancın ya da görüşün propagandasını yapmaya(!), psikolojik savaşa(!), uluslararsı ilişkilere, yanıltıcı bilgilendirmeye kadar varan geniş bir yelpâzede kullanılmaktadır. Görsel ve işitsel olara... Devamı