KIRGIZ TÜRKLERİNİN 5 MART AK KALPAK GÜNÜ KUTLU OLSUN

2016-03-05 17:36:00
KIRGIZ TÜRKLERİNİN 5 MART AK KALPAK GÜNÜ KUTLU OLSUN |  görsel 1

Kırgız geleneğinin en önemli sembollerden birisi olan ve beyaz keçeden yapılan Kırgız kalpağı (Keçe şapkası) yöre halkının hayatında önemli bir yere sahip. Kırgızlar, kutsal gördüklerini, kalpaklarını, doğum, düğün, cenaze gibi özel ve önemli anlarda takıyor. Kırgızların ulusal başlığı ak kalpağın türüne göre, taşıyanın yaşı ve sosyal statüsü anlaşılabiliyor. Kırgızlar, kalpağın atalarının izini taşıdığına inanıyor. Ak kalpak, karlı Tanrı Dağını da simgeliyor. Devamı

MANÇULAR DÖNEMİ DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİNE BAKIŞ

2016-03-05 16:35:00
MANÇULAR DÖNEMİ DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİNE BAKIŞ |  görsel 1

Mançu-Tunguzlar hepinizin bildiği üzere Türk ve Moğollar ile beraber Altay kökenli bir kavimdir Önce Çini daha sonra Doğu Türkistanı istila ederek İmparatorluk hanedanı kuran Qing Hanedanı’dır, (Büyük Sing Devleti) 1644-1911 yılları arasında Çin'de hüküm sürmüş hanedandır. Kurucusu Çin'in kuzeydoğusunda yaşayan Mançuların Aisin Gioro klanıdır; bu nedenle Mançu Hanedanı olarak da adlandırılır. Çin'in son Çin kökenli olmayan imparatorluk hanedanıdır. Toplam nüfusları 10 milyondan fazladır. Mançu dili ölmekte olan diller arasındadır. Bu dili konuşabilen sadece 60 kişi kalmıştır. Mançurya'nın kuzeyi Rus, güneyi Çin ise işgalindedir. Japonya'nın desteği ile kurulan Mançuko devleti 1932-1945 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Mançuların asıl yurdu, bugünkü Çin’in kuzeydoğu bölgesi olan Mançuriye’dir. Mançuların bugünkü Rusya sınırları içinde kalan kısmına Tunguzlar denilir. Mançular yaşadıkları bölge itibariyle Eski Türklerin (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar), Moğolların ve Çinlilerin komşularıdır. Konuştukları dil Ural-Altay dil grubunun Altay koluna mensuptur. Mançular 1644 yılında bütün Çin’i istila ederek, 1912 yılına kadar Çin’i Pekin’den idare etmişlerdir. Mançular dilinin Altay dil grubuna mensup olması, Çinlilerin kuzey komşusu olması ve Çin’i istila ederek, orada bir hanedan kurmasıyla her ne kadar Moğollara benzese bile, ister Çin tarihinde, ister Türk tarihinde oynadığı rolleri itibariyle Moğollara nispeten çok büyük fark ve zıtlıklar arz etmektedir. . Mançular, Çinlileşmiş ve devleti tamamen Çin devlet gelene... Devamı

MİLLİYETÇİ ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN SİYASETİNE GENEL BİR BAKIŞ

2016-03-04 16:55:00
MİLLİYETÇİ ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN SİYASETİNE GENEL BİR BAKIŞ |  görsel 1

Adı, ister Milliyetçi Çin(1911-1949) , ister komünist Çin  olsun,Çin işgal yönetimlerinin tamamı Han Şovenizmi  Çin  Faşizmi fikrinin en sadık  takipçisidirler. Hepsi    Müslüman Doğu Türkistanlıların can düşmanıdır. Bu nedenle Doğu Türkistan siyasetlerinin parametresi etnik Han  Aşırı (Çin) milliyetçiliğidir. Yücel TANAY 1911 de Feodal Mancu-Çin idaresine son verilerek yerine Milliyetçi Çin idaresi kurulmuştur. Milliyetçi Çinin kurucusu Dr . Sun Yat Sın Çin Halk Partisi (Komintang)’ın 1924’deki I . Kurultayında hazırlamış olduğu «Millî Kalkınma Programı­ nın» 4. maddesinde Çin’de Türklerin mevcut olduğunu, bunların Doğu Türkistan’ın yerli halkı olduğunu, bunların hepsinin Müslüman olduğunu ve onlara kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme hakkının verilmesi gerektiğini benimseyip kabul etmiştir . Ne var ki , Dr . Sun Yat Sun’un ölümünden sonra iktidarı ellerine alan Chang Kay Şek ve onun taraftarları, Komintang Partisinin I . Kurultayında kabul edilen bu kararı hasır altı etmekle kalmayıp, Doğu Türkistan halkını «parçalamak», «eritmek» ve böylece « Birleşik ve Büyük bir Cunghua  (Çin) milleti yaratmak» siyasetine yönelik uygulamalar yürütmüşlerdir. Milliyetçi Çin devresinin en büyük tarihçilerinden bir i olan Prof.  Li Dung Fang, «Da Han Cu-i» yani «Büyük bir Çin milleti» teorisini icad etmiştir. Prof. Li Dung Fangın bu teorisine göre, Çin sınırları içindeki bütün milletler (Çinliler, Türkler, Moğollar Tibetliler vs.) «Büyük Çin milletinden türemiştir&raqu... Devamı

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİNLİ’LER İLE MÜSLÜMAN UYGURLAR ASLA BİRARADA

2016-03-04 16:48:00
DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİNLİ’LER İLE MÜSLÜMAN UYGURLAR ASLA BİRARADA  |  görsel 1

Günümüzde Doğu Türkistan’daki Çin işgal yönetimi ,ülkeye zorla yerleştirdiği Çinli göçmenler ile ülkenin tarihi sakini ve sahibi Müslüman Uygurları, sinsi ve bilinçli olarak etnik bir çatışmaya doğru uygulamalar yapmaktadır. Bu etnik çatıymayı siyasi,kültürel dini ve ekonomik olarak sürekli körüklemekte ve ileride katliama dönüşücek şekilde son derece tehlikeli bir oyun oynanmaktadır. Han Çinlilerinin, Doğu Türkistan Türkleri ile insan olarak yaratılmanın dışında hiç bir ortak yönü bulunmamaktadır. Müslüman Uygur Türkü kimliği, etnik göçmen Han Çinli kimliğinden tamamen farklı bir kimlim ve hatta bir birlerine tamamen zit bir değerler menzümesi olarak öne çıkmaktadır.     Bugün Doğu Türkistan’da Çin işgal yönetimi tarafından etnik bir çatışma körükleyen adımlar atılarak son derece tehlikeli bir oyun oynanmaktadır. Han Çinlilerinin, Doğu Türkistan Türkleriyle hiç bir ortak noktası yoktur.Uygur Türk-müslüman kimliği,Han Çinli kimliğinden tamamen farklı bir kimliktir. Çinliler: Han Ulusu ya da Han Çinlisi Çin’de yaşayan en büyük etnik gruptur. Çin nüfüsunun % 92’sini ve dünya nufüsunun yaklaşık % 19’unu oluştururlar. Uygur Türkleri Ural Altaik bir Türk boyudur,Müslümandır.Uygur Türk kültürünün Çin,kültürüyle uzaktan yakından bir ilişki yoktur, ister dinsel,ister, ırksal açıdan tamamen birbirine zıt kültürlerdir. Uygur mutfağı ,Çin mutfağı ve damak zevki bakımındanda tamamen farklıdır. Uygur ... Devamı

TÜRKİYE’DEKİ ÇİN YANLILARI İLE AJANLARININ ” DOĞU TÜRKİSTAN” YAL

2016-03-01 17:30:00
TÜRKİYE’DEKİ ÇİN YANLILARI İLE AJANLARININ ” DOĞU TÜRKİSTAN” YAL |  görsel 1

Doğu Türkistandaki Çin vahşet ve assimilasyonu,  yüzyılımızın belki de insanlık tarihinin  en büyük  soykırımlarından biridir. 1949-1976 arası Mao döneminde Doğu Türkistanda suni olarak insanlara yiyecek verilmemek suretiyle  yapay bir  açlık  ortamı yaratılmıştır. Bu açlık dönemeleri ile ardından başlatılan  kültür devrimi sırasında yapılan insanlık dışı uygulamalar   insanlığın yüz karası uygulamalar olarak tarihe geçmiştir.Bu uygulamalarda milyonlarca kişi utanç verici bir şekilde  Mao’nun Kızıl Muhafızları tarafından katledilmişlerdir. Yücel TANAY Türkiye’deki Çin yanlısı  bazı çevreler Doğu Türkistan’daki bu vahşetlerin üzerini örtmek ve Mao’yu ve Çin yönetiminini aklamak  için adeta  yarış halindedirler: Bu çevrelere  göre Çin işgalindeki Doğu Türkistan’daki ayaklanmaların arkasında  batılı emperyalist ülkeler vardır. Bu ülkelerin Amaçları bu bölgeyi karıştırmaktır.Yoksa Çin’in işgalı altında ve onun  sömürgesi olan “Xinjiiang Uygur Özerk Bölgesi’nde (Uyguristan’da) bu bölgenin  kadim ve öz halkı halkı Türkler mutludurlar. Bu  Çinciler  İşgalcı Çin yönetiminin bölgeye din, hak hukuk ve vicdan özgürlüğü getirdiği yalanlarını sürekli  savunurlar. Maoizm vahşetinin asil hedefi,  sözde “Çin Halk Kurtuluş Ordusu” adını verdikleri işgal, gasp  ve talan Ordusu  tarafından işgal edilen bu topraklarda yaşayan kadim halklardır. Bunlardan en başta gelenlerinden   biri, Çin’in batısındaki “Uygur Özerk Bölgesinde”, bir diğer ifadeyle Doğu Türkistan&... Devamı