Turan-Türk Dünyası Buluşma Noktası

TÜRKİSTAN BİRLİĞİNE RUSLARIN VURDUĞU DARBE

2015-04-25 17:43:00
TÜRKİSTAN  BİRLİĞİNE RUSLARIN  VURDUĞU DARBE |  görsel 1

Türk Dünyasını bölme ve Türkleri birbirine düşman etme politikaları, Rus milleti ve Rus devletlerinin var olma savaşıdır. Çarlık Rusya’sı döneminde Ruslar, mezhep farklılığı, lehçe farklılığı ve bölge farklılıklarını kullanmak suretiyle, Türkler arasındaki birliği sürekli engellemişler, hatta fırsat buldukça çatıştırmışlardır. Çarlık Rusya’sının Türkler üzerindeki politikası Sovyetler döneminde de değişmemiş, hatta acımasız yeni yöntemlerle, Türkler arasındaki birlik neredeyse tamamen yok edilme noktasına getirilmiştir. Komünist dönemde Türklere uygulanan yeni milletler teşkil etme projesi şu safhalardan geçmiştir: 1-Türk, Türkçe ve Türkistan sözleri yasaklanmıştır. Türk adı yerine boy adları millet adı haline getirilerek, o güne kadar Türk kimliği altında yaşayan Türkler, bölge adına veya boy-oymak adına göre yeniden adlandırıldılar. Böylece Kazak, Kırgız, Türkmen, Başkırt, Tatar, Özbek gibi mahalli adlar millet adı durumuna getirildiler. Ortak vatan Türkistan adı yerine Kazakistan, Özbekistan gibi bölge adları,Türk kimliği yerine bölge adlarına dayalı adlar, Türkçe yerine de bölge adlarına uygun dil adları kullanılmaya başlandı. Kazak-Kazak’ça, Özbek-Özbek’çe gibi. 2- Türk ve Türkçe sözleri dışında kimliği olmayan Azerbaycan Türklerine sunî bir ad ve suni bir dil icat edildi. Azerbaycan Türklerine kimlik olarak Azerbaycanlı, dil olarak da Azerbaycan’ca layık görüldü. İçinden Türk ve Türkçe sözlerinin silindiği bu kavramlar zorla kabul ettirilmeye çalışıldı. 3- Türk bölgeleri birbirinden ayrı federatif devletler haline getirilerek aralarına sınırlar çek... Devamı

TÜRKİSTAN TÜRKLERİNİN BİRLİĞİNE RUSLARIN DARBELERİ

2015-04-25 17:39:00
TÜRKİSTAN TÜRKLERİNİN BİRLİĞİNE  RUSLARIN DARBELERİ |  görsel 1

Ruslar,Tarih boyunca  Türklüğe en büyük düşmanlığı yapmış,Türkistan  Türklüğünü parçalayıp,felaketlere sürüklemiş  bir milletin adıdır. Bugünkü  Rusyanın büyümesi  Türklük için büyük bir tehdit olmuştur.Tarihtede öyleydi  ilk Rus hakimiyetine giren  Türk  toprağı  Kazan Hanlığıdır.  Rus çarı Korkunç İvan denen  Türk düşmanı canavar döneminde. Türk Dünyasını bölme ve Türkleri birbirine düşman etme politikaları, Rus milleti ve Rus devletlerinin var olma savaşıdır. Çarlık Rusya’sı döneminde Ruslar, mezhep farklılığı, lehçe farklılığı ve bölge farklılıklarını kullanmak suretiyle, Türkler arasındaki birliği sürekli engellemişler, hatta fırsat buldukça çatıştırmışlardır. Çarlık Rusya’sının Türkler üzerindeki politikası Sovyetler döneminde de değişmemiş, hatta acımasız yeni yöntemlerle, Türkler arasındaki birlik neredeyse tamamen yok edilme noktasına getirilmiştir. Komünist dönemde Türklere uygulanan yeni milletler teşkil etme projesi şu safhalardan geçmiştir: 1-Türk, Türkçe ve Türkistan sözleri yasaklanmıştır. Türk adı yerine boy adları millet adı haline getirilerek, o güne kadar Türk kimliği altında yaşayan Türkler, bölge adına veya boy-oymak adına göre yeniden adlandırıldılar. Böylece Kazak, Kırgız, Türkmen, Başkırt, Tatar, Özbek gibi mahalli adlar millet adı durumuna getirildiler. Ortak vatan Türkistan adı yerine Kazakistan, Özbekistan gibi bölge adları,Türk kimliği yerine bölge adlarına dayalı adlar, Türkçe yerine de bölge adlarına uygun dil adları kullanılmaya başlandı. Kazak-Kazak’ç... Devamı

TURAN DAVASININ ÖNDERLERİNDEN GRİGORİY GURKİN'İN YAKTIĞI MEŞALE

2015-04-25 16:55:00
TURAN DAVASININ  ÖNDERLERİNDEN GRİGORİY GURKİNİN YAKTIĞI MEŞALE |  görsel 1

Türkçe ön adı ile Çoros Gurkin, Sadece Altay Türklerinin değil Sibirya’daki bütün Türk boylarının çok iyi tanıdıkları ve hatta efsaneleştirdikleri bir önderidir. Onu dünyaya tanıtan ressamlığı olsa da Çoros Gurkin aynı zamanda bir Türkolog ve etnograf,bir Turan  ideoloğu  ve  önderidir. Günümüz Sibirya Türkleri için Gurkin’in başka bir önemli yönü de bağımsızlık kahramanı olmasıdır. Gurkin 1870’te Altay’da Ulalu Curt’a bağlı Caş Tura’da doğmuştur. Misyonerlerin Altay’da açtığı okulu bitirmiştir. 1897’de Petersburg’daki resim akademisine gitmek için çalışsa da geç kaldığı için kabul edilmemiştir. Ressam İ.İ. Şişkin ile tanışan Gurkin 8 ay kadar onunla birlikte kalmış ve ondan ders almıştır. 1899’da Petersburg Resim Akademisine sınavsız alınmıştır. 4 yıllık eğitimini tamamlayan Gurkin, daha sonraları Altay Masallarını derlemeye başlar. 1926 yılında Rus şair G.Vyatkin ile birlikte Altay Masallarını yayımlar. (G.Vyatkin, Ç. Gurkin, Altayskie Skazki, Novosibirsk 1926) 4000’e yakın eseri bulunan Gurkin’in en önemli eseri ise “Han Altay” adlı tablosudur. 1907’de yaptığı bu resim yüzünden 1937’de “Pantürkist ressam” olarak suçlanır ve öldürülür. 1917 devriminden sonra Gurkin ve Altaylı aydınlar Ruslara karşı çalışmalara girerler. Sibirya’daki bütün Türk boylarını içine alacak “Karakorum” adında bağımsız bir devlet kurmaya niyet ederler. Hatta bu amaçla küçük bir ordu oluştururlar. Bu girişimin devamı gelmeyince Gurkin 1919 yılında önce Moğolistan’a daha sonra ise 1921 yılında onu bağırlarına basacak olan Tuvalıların arasına gider. Gurkin’in Sibirya T&... Devamı

Pakistan'ın Uygurlara yaptığı kalleşlik İslam'a sığar mı?

2015-04-21 14:22:00
Pakistanın Uygurlara yaptığı kalleşlik İslama sığar mı? |  görsel 1

Pakistan gibi  islam Cumhuriyeti olduğunu iddia eden bir ülkenin yaptığına ne demeli  din kardeşlerini İslam düşmanı Çine satmak   İslama ihanettir. İslam Cumhuriyeti  olduğunu iddia eden  Pakistan  ve İranın  Çinle  dostlukları düşündürücü.. Pakistan, düşmanı  Hindistana düşman olduğu için  Çinle  Stratejik işbirliği anlaşması yapıyor. Bu anlaşmanın mağduru  Müslüman uygur Türkleri.. Çin  diktatörü  Uygur katili Çin Lideri Xi Jinping  Pakistan ziyareti  başladı. Çin'in arka bahçesi ve en yakın müttefiki olduğu bilinen Pakistan İslam Cumhuriyeti yönetiminin bu ülkede yaşayan aynı zamanda Pakistan Vatandaşı olan Uygur Türklerine karşı Çin yönetimi'nin talebi ile "SÜREK AVI" başlattığı bildiriliyor. Kendisini her zaman İşgalci Komünist Çin iktıdarının adeta emir eri gibi davranış sergileyen ve Çin'in sürekli "Kayıtsız ve Şartsız" destekleyicisi olan Pakistan yönetimi Çin Lideri Xi'nın ziyareti öncesinde Uygur Türklerinin şekilde yaşadığı Gilgit ve başkent İslamabat şehirlerinde toplu tutuklamalar yaptığı,bu arada UYGUR ÖMER VAKFI'nın başkanı Ömer Uygur'u evinde gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade ediliyor. Pakistan,Doğu Türkistanlı Müslüman Uygur Türklerinin batı'ya açılan bir kapısı konumunda olup.tarihi ipek yolunun çok önemli kollarından güney güzergahı bu ülke üzerinden devam etmektedir.Ayrıca,hava yolu taşımacılığının gelişmediği yıllarda Hacı adayları bu ülke üzerinden Hac farizasını yerine getirirlerdi.Doğu Türkistan'dan 40 yıl aradan sonra, ilk hac kafil... Devamı

BOZKURT OLAN MANKURT OLMAZ SONER YALÇIN

2015-03-27 20:48:00
BOZKURT OLAN MANKURT OLMAZ SONER YALÇIN |  görsel 1

Gerçek anlamda Bozkurt olandan Mankurt olmaz, Bozkurt,için sadece Türk milleti vardır bir kısım sözde ulusalcılar gibi Kırımı işgal eden Rus faşizmiyle, Doğu Türkistanı İşgal altında tutup Doğu Türkistanda soykırım yaparak bu kadım Türk yurdunu Çinlileştirmeye çalışan Çin milliyetçiliğini savunmaz. Bozkurt tutarlıdır. Bozkurt İçin ABD emperyalizmi nasıl Türklük için tehlikeliyse, Kırımı işgal eden , Ermeni Soykırımını Tanıyan ve 24 Nisan Sözde Ermeni Soykırımı anma Erivan toplantısına katılacak Rusyanın yeni çarı Putin’de , Doğu Türkistanı işgal eden Uygur Türklerine Soykırım Yapan Çinde Türklük için tehlikeli emperyalist ülkelerdir. Çini ve Rusyayı emperyalist olarak görmeyen Rus Avrasyacılaıda mankurtlarlardır. Türk-İslam ülküsü Bir zamanlar Türkiye’deki Muhafazakar Türk milliyetçilerin oylarını almak için MHP tarafından kullanılan bir argümandı, Evet Tüm Türk dünyasını kucaklamaz doğrudur. Türklerin hepsi Müslüman değil Gagavuz Türk‘ü, Hıristiyan’dır, Yunanistan’daki Karaman Türk’ü de, Hıristiyan’dır. Karaim ya da Hazar Türk’ü, Kırımçaklar Yahudi‘dir, Altaylar, Tengrici’dir, Saha-Yakut Türkleri Şaman‘dır, Uygur Türk‘ünün küçük bir kısmı Budist’tir, Azeri Türk’ü Kuzey ve Güney Azerbaycan Türk’ü Şii‘dir, Anadolu Türkmen‘i bir kısmı Alevi’dir . Türk milliyetçiliği mezhepler ve dinler üstüdür.Doğrudur Sünni Türk Milliyetçiliği olmaz bu mezhepçiliktir. Bozkurt,Turancılığın kurucusu Finli Prof.Mathias Alexander Castren’i tanır. Dünyada ilk “Türk Dern... Devamı