ÇİN SÖMÜRGESİ DOĞU TÜRKİSTAN,TİBET,İÇ MOĞOLİSTAN,MANÇURYA

2016-04-22 17:06:00
ÇİN SÖMÜRGESİ DOĞU TÜRKİSTAN,TİBET,İÇ MOĞOLİSTAN,MANÇURYA |  görsel 1
ÇİN SÖMÜRGESİ DOĞU TÜRKİSTAN,TİBET,İÇ MOĞOLİSTAN,MANÇURYA |  görsel 2
ÇİN SÖMÜRGESİ DOĞU TÜRKİSTAN,TİBET,İÇ MOĞOLİSTAN,MANÇURYA |  görsel 3

Çin sömürgeciliği 1950’den bugüne kadar Çin tarih boyunca asla ele geçiremediği dev gibi ülkeleri yuttu: Türklerin vatanı Doğu Türkistan, Mançuların ülkesi Mançurya, Moğolların yurdu İç Moğolistan ve Tibet… Doğu Türkistan(1949) Tibet(1950) ve iç Moğolistan(1947) Mançurya (1945) bu ülkenin işgali altındadır ama, komünist olduğu için solcu çevreler onlara laf etmez. çünkü onlar güya emperyalizmle mücadele ediyor.Halbuki,bugün Çin dünyanın en büyük toplu sömürge imparatorluğudur. Çin, işgali altındaki ülkelerde doğal kaynaklarını sömürürken, kontrolü daima elinde tutmak için Han Çinlileri buralarda yoğun olarak bulundurmuşlardır. İdare etme ve karar verme mevkileri hep Çinli yöneticilerin elinde olmuştur. Zaten geçmişte de, milli azınlık bölgelerinin ilk Çinli yerleşimcileri olan ordu mensupları Pekin’in kontrol politikasının temel direğini oluşturmuşlardır. Zaten halkın gözünde Çinli göçmenler daima sömürgeci olarak algılanmaktadır. Doğu Türkistan’da Çin Sömürgeciliği   Doğu Türkistan, 5 milyon kilometre kare olan Uluğ Türkistan‘ın bir parçasıdır. ‘Uluğ Türkistan‘ deyince, Batı ve Doğu Türkistan birlikte hatıra gelir. Doğu Türkistan; güneyinde Pakistan ve Hindistan, doğu ve kuzey doğusunda Çin ve Moğolistan, güneybatı ve batısında Afganistan ve Batı Türkistan, kuzeyinde Sibirya gibi ülkelerle sınırlıdır. “Dünya Türkleri’nin İlk Anayurdu” olarak bilinen Doğu Türkistan, 1.828.418 km2′den ibarettir. Bu haliyle Almanya’dan 4, Ürdün’den 25, Pakistan’dan 3, Tü... Devamı

PKK BAKÜ'DA ŞADLIK SARAYINDA NEVRUZ KUTLADI

2016-03-25 21:12:00
PKK BAKÜDA ŞADLIK SARAYINDA NEVRUZ KUTLADI |  görsel 1

PKK terör örgütüne bağlı kimseler Beyler Eyyupovun liderliğinde Nevruz kutlaması yaptı. Kutlamalar Bakü'un Nerimanov bölgesinde bulunan Şadlık sarayında yapıldı. Azerbaycanda PKK yanlısı Kürtlerin başında Beyler Eyyubov var,Kimliklerini gizleyen Kripto Kürtlerin arasında Nahçıvanın Dahili İşler Naziri Ahmed Ahmedov, Nahçıvan Ali Mahkemesinin başkanı Ramiz Süleymanov, Milli Meclis bölümünün başkanı Sefa Mirzəyev, Gencənin İcra başçısı Elmar Veliyev, Hərbi Prokuror Hanlar Veliyev, Naxçıvan MR Hərbi Prokuroru Yaşar Həsənov Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov gibi isimler var. Birleşik Büyük Kürdistan haritasında Azerbaycanın Özerk bölgesi Nahçivanda Var. Beyler Eyyupov,Kürt mafyasının Azerbaycandaki en önemli isimlerinden İlham Aliyev yönetimiyle sıcak ilişkileri var.Nahçivana İrandan ve Türkiyeden Kürt göçünü organize ediyor,Uyuşturucu ve kara para trafığını yönetiyor. Kürtler Azerbaycanda . 25 Mayıs 1923’te kurulan Laçin merkezli Kızıl Kürdistan’ yeniden kurmak istiyor. Kafkasya Kürdistanını yeniden harekete geçirmek için Kafkasya Kürdistan Hareketi’nin eski başkanı vekil Mustafayev, 1992 yılında Rusya ve Ermenistan’ın isteği üzerine yeniden Kızıl Kürdistan’ı ilan etmişti . Bugün Ermenistan saflarında Azerbaycana karşı savaşan 500'den fazla ezidi Kürdün olduğu iddia ediliyor,ayrıca Ermenistan işgal altında tutuğu Azerbaycan topraklarında PKK'ya üs vermiştir.... Devamı

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDE TARİKATLARIN ROLÜ VE E

2016-03-25 19:13:00
DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDE TARİKATLARIN ROLÜ VE E |  görsel 1

İslami Tarikatlar ve  akımlar Batı Türkistan  ve Kuzey Kafkasya’daki   Rus yayılmacılığı ve sömürgeciliğine karşı direnişler ve Milli Bağımsızlık Hareketlerinde  çok  büyük  ve önemli roller oynamışlardır. Geçmişi 10.yüzyıla kadar dayanan Doğu Türkistan’daki bu islamı akım ve tarikatlar  de aynı Türkistan ve Kafkasya Müslümanları gibi,Doğu Türkistan coğrafyalarda yaşayan  Uygur Türkleri başta olmak üzere bütün Müslüman halklara  manevi güç, işgalcılara karşı bir savunma seddi , kendilerine dönmeleri için daima  moral  ve  dayanak olmuşlardır. Bu tarikatlar İslam’a ve  Müslümanlara karşı hizmeti  varlık sebepleri  olarak kabul etmişlerdir. Tarikatlar ve islamı akımlar  İslama ve Müslüman Halka  hizmet amacından sapmadan,   sosyal ve  siyasi müdahalelerden kendilerini ve gerçek amaçlarını koruyabildiklerinde ise,  müslüman halkı  örgütleyerek  bu kurtuluş haraketlerine öncülük ve Liderlik  etmişler ve Türkistan  ve Kafkas coğrafyalarının kurtuluşlarını temin etmişlerdir.  Yücel TANAY / Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM) Kuzey Kafkasyada Müridizm hareketi nasıl Rus sömürgeciliğine karşı bağımsızlık ayaklanmalarını örgütlemişse, Doğu Türkistandaki Çin emperyalizmine karşı ayaklanmalarda Sufi tarikatların büyük etkisi vardır. Kalabalık Çin nüfusuna karşı Uygurların milli kimliklerini korumalarının ardında yatan neden islama olan bağlılıklarıdır. Doğu Türkistanda (1865-1877 yıllarında hüküm süren Kaşgar İslam Emirliğinin Emiri Yakup Bey 17. yüzyıldan beri Doğu Türkistan’ı yöneten prestijli ... Devamı

RUSYANIN YAPTIĞI TÜRK SOYKIRIMLARI VE KATLİAMLARI

2016-03-22 17:14:00
RUSYANIN YAPTIĞI TÜRK SOYKIRIMLARI VE KATLİAMLARI |  görsel 1

Dünyada en çok soykırım yapan millet Ruslar'dır. Rusların Türkler üzerinde yaptığı Soykırımı, Çarlık Rusyası,Komünist Rusya ve Kapitalist Faşist Rusya diye 3 devreye ayırabiliriz: TATARİSTANIN FETHİ KAZAN SOYKIRIMI Rus Çar'ı Korkunç. (1530-1584) bulunduğu 150 000 kişilik Rus ordusu tarafından işgal edilmiş ve insanlık tarihinin en facialı-en kanlı Tatar soykırımı gerçekleştirilmişti. Erkek-kadın-çocuk demeden 30 000 kişilik Kazanlı Tatar kılıçtan geçirilip, şehir büsbütün Tatardan arındırılmıştı. Kazan hanı kahraman Süyun bike hatunu ve yüz binlerce tatar yiğidini kılıçtan geçirdiler. Yine yüz binlerce Türk'ü doğuya sürdüler. Önü açılan İvan, astragan ve sibir hanlığını da işgal ederek Kuzey Türk topraklarını çiğneyip, Kamçatka'ya ve pasifik Okyanusu'na kadar bütün toprakları işgal etti. Tatar, Kazak, Kırgız, Altay, Tuva ve Yaka (saka) Türklerini, Moğolları ve diğer yerli halkları imha ettiler. O bölgelere Rus nüfus yerleştirdiler. Yalnız Çukçilere baş gelemediler. Fakat onları da dünyadan tecrit edip köşeye attılar.Ruslar batıda da Türkler'i imha etmeye devam ettiler. Geçtiğimiz yüzyılda emperyalist Rusyanın etkisi altında bulunan Türk Devlet ve Toplulukları üzerinde ağır ve çıkmazlarla dolu sayısız trajedinin yanı sıra kayıpların da meydana geldiği aşikârdır. Bugün 10 milyon km² lik bir coğrafyadan daha geniş bir sahada yaşayan neredeyse 250 milyon civarındaki Kıpçak, Oğuz, Karluk, Sibir ve Avrupa Türkü bu yüzyılda dili, edebiyatı, tarihi ve milli kültürlerine yapılan tahrip ve saldırılardan az veya çok darbe alarak çıkmıştır. RUSLARIN KAZAKLARA YAPTIĞI SOYKIRIM Rusların Kazakistanda uyguladığı ... Devamı

JAPON TURANCILIĞI BÜYÜK ASYACILIĞININ DOĞU TÜRKİSTANA YANSIMASI

2016-03-13 18:06:00
JAPON TURANCILIĞI BÜYÜK ASYACILIĞININ DOĞU TÜRKİSTANA YANSIMASI |  görsel 1

Altay Dilleri teorisi Türk, Moğol, Tunguz (Mançu dahil), Kore ve Japon Dillerinin, Altay adı verilen, ortak bir kaynaktan geldiği görüşünü savunan bir teoridir. Buna göre, bu diller Altay dil ailesinin üyeleridir. Bu teoriyi ilk defa bilim çevrelerine tanıtmış İsveçli alim İogann von Strahlenberg ise de, onun gerçek anlamdaki bir ilmi teoriye ünlü Fin bilgini Matthias Alexandre Castren (1813¬1852) dönüştürmüştür. Ural-Altay kavmi olan Japonlar,tıpkı, Türkler, Macarlar, Finliler, Moğollar, Koreliler gibi Turanı bir kavımdır. Japonya'da Turancı hareket Birinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmeye başladı. 1920’lerin başında Macar Turancı Barathosi Balogh Benedek ile ilk Japon Turancı Imaoka Juichiro tarafından başlatılan bu hareket, ilk etapta Japon toplumunda ve siyasi çevrelerde beklenen ilgiyi uyandırmasa da, 1931 Mançurya Olayı’ndan sonra şiddetini artırdı, daha geniş kesimlerde yankı bulmayı başardı. Turancılık, özellikle Türkistan Coğrafyası’nda Japon nüfuzunu yaymak için dönemin politikacıları tarafından faydalanılmak istenilen bir siyasi fikir halini aldı .Japonyanın Turanist örgütleri Turanian Ulusal Birlik-olarak Tsuran Minzoku Doumei (1921)-Turanian Society of Japan-Nippon Tsuran Kyoukai (erken 1930)-Japon-Macaristan Kültür Derneği-Nikko Bunka Kyoukai tarafından (1938)-kuruldu. Ural-Altay dil gurubunda bulunan Japonca ve Türkçe benzer özellikler gösterir. Japoncanın yapısal özellikler (eklemeli dil olduğu, cümle yapısının ve bazı çekim ve yapım kurallarının benzerliği.) bakımından Türkçeye benzer özelliklere sahiptır . Japonya ve Osmanlı Türkiyesi'nin 19. yüzyıldan önce doğrudan ilişki kurdukları hakkında pek bilgimiz yok. Her iki ülke, birbirleri hakkında, bazı seyahatnamel... Devamı